آطلاعیه 1 93/10/11
ساعت ۱٢:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱٠/۱۱  کلمات کلیدی:

با سلام و وقت بخیر

ضمن عرض  معذرت بابت تاخیر به وجود امده به اطلاع میرساند از تاریخ 13 دی ماه 93 قیمتها از طریق وبسایت زیر اعلام میگردد.

 

""""""""""" WWW.NIAMI.CO  """"""""""""


صورت شماره 1 93/10/11 تخفیف برای استانهای خاص 15 تا 30 تومان
ساعت ۱٠:٠۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱٠/۱۱  کلمات کلیدی:
ردیف  نوع جنس  فی کارخانه  پرداخت  فی بنگاه  پرداخت
1  3*3   1870  5روز  1950 7 روزه 
2  3*4    1800  5روز  …. 7 روزه 
3  4*4    1780  5روز  1870 7 روزه 
4  5*4/5  ….  5روز  …. 7 روزه 
5  3*5    1800  5روز  1890 7 روزه 
6  4*5    1790  5روز  1870 7 روزه 
7  5*5     1780  5روز  1870 7 روزه 
8  4*6      1800  5روز  1890 7 روزه 
9  5*6      1790  5روز  1870 7 روزه 
10  6*6      1780  5روز  1870 7 روزه 
11 5*7       6متری  ….  5روز  1940 7 روزه 
12 5*7     12متری  1980  5روز  2100 7 روزه 
13 6*7       6متری  1870  5روز  1920 7 روزه 
14 6*7     12متری  1970  5روز  2100 7 روزه 
15 7*7       6متری  1870  5روز  1940 7 روزه 
16 7*7     12متری  ….  5روز  2100 7 روزه 
17 6*8      1800  5روز  1920 7 روزه 
18 7*8      1780  5روز  1900 7 روزه 
19 8*8       6متری  1770  5روز  1830 7 روزه 
20 8*8     12متری  ….  5روز  …. 7 روزه 
21 8*10     6 متری 1900  5روز  2000 7 روزه 
22 8*10    12متری 1990  5روز  2100 7 روزه 
23 10*10      6متری 1780  5روز  1840 7 روزه 
24 10*10    12متری 1890  5روز  1980 7 روزه 
25 ناو8                   6متر 1780  5روز  1840 7 روزه 
26 ناو8                  12متر 1790  5روز  1840 7 روزه 
27 ناو10                 6متر 1810  5روز  1860 7 روزه 
28 ناو10                12متر 1810  5روز  1860 7 روزه 
29 ناو12                 6متر 1850  5روز  1900 7 روزه 
30 ناو12                12متر ….  5روز  1910 7 روزه 
31 ناو14                 6متر 1840  5روز  1890 7 روزه 
32 ناو14                12متر 1840  5روز  1890 7 روزه 
33 ناو16                 6متر 1830  5روز  1890 7 روزه 
34 ناو16                12متر 1830  5روز  1890 7 روزه 
35 تیر آهن 14 1830  5روز  …. 7 روزه 
36 تیر آهن 16 1850  5روز  …. 7 روزه 
برای اطلاع از موجودی سایزهای دکل ساز با دفتر تماس بگیرید.
 
           
  " لطفا قبل از خــرید تائید تلفنی گرفته شود "   
   
  " .فروش صادراتی با تخفیف حدود 8% می باشد "  
   
  آدرس استانهای آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی 3 تومان به قیمت ها اضافه می شود.
 
  " خرید های کمتر از یک تن بنگاه 20 تومان به قیمت های لیست اضافه می گردد. "
 
  تخفیف استان تهران 17 و البرز 15 و فارس 30 واصفهان 22 و خوزستان 30 تومان
 

صورت شماره 1 93/09/10 تخفیف 15 تا 30 تومان برای استانهای خاص
ساعت ۱۱:٢٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱٠/۱٠  کلمات کلیدی:
ردیف  نوع جنس  فی کارخانه  پرداخت  فی بنگاه  پرداخت
1  3*3   1870  5روز  1950 7 روزه 
2  3*4    1800  5روز  …. 7 روزه 
3  4*4    1780  5روز  1870 7 روزه 
4  5*4/5  ….  5روز  …. 7 روزه 
5  3*5    1800  5روز  1890 7 روزه 
6  4*5    1790  5روز  1870 7 روزه 
7  5*5     1780  5روز  1870 7 روزه 
8  4*6      1800  5روز  1890 7 روزه 
9  5*6      1790  5روز  1870 7 روزه 
10  6*6      1780  5روز  1870 7 روزه 
11 5*7       6متری  ….  5روز  1940 7 روزه 
12 5*7     12متری  1980  5روز  2100 7 روزه 
13 6*7       6متری  1870  5روز  1920 7 روزه 
14 6*7     12متری  1970  5روز  2100 7 روزه 
15 7*7       6متری  1870  5روز  1940 7 روزه 
16 7*7     12متری  ….  5روز  2100 7 روزه 
17 6*8      1800  5روز  1920 7 روزه 
18 7*8      1780  5روز  1900 7 روزه 
19 8*8       6متری  1770  5روز  1830 7 روزه 
20 8*8     12متری  ….  5روز  2000 7 روزه 
21 8*10     6 متری 1900  5روز  2000 7 روزه 
22 8*10    12متری 1990  5روز  2100 7 روزه 
23 10*10      6متری 1780  5روز  1840 7 روزه 
24 10*10    12متری 1890  5روز  1980 7 روزه 
25 ناو8                   6متر 1780  5روز  1840 7 روزه 
26 ناو8                  12متر 1790  5روز  1840 7 روزه 
27 ناو10                 6متر 1810  5روز  1860 7 روزه 
28 ناو10                12متر 1810  5روز  1860 7 روزه 
29 ناو12                 6متر 1850  5روز  1900 7 روزه 
30 ناو12                12متر ….  5روز  1910 7 روزه 
31 ناو14                 6متر 1840  5روز  1890 7 روزه 
32 ناو14                12متر 1840  5روز  1890 7 روزه 
33 ناو16                 6متر 1830  5روز  1890 7 روزه 
34 ناو16                12متر 1830  5روز  1890 7 روزه 
35 تیر آهن 14 1830  5روز  …. 7 روزه 
36 تیر آهن 16 1850  5روز  …. 7 روزه 
برای اطلاع از موجودی سایزهای دکل ساز با دفتر تماس بگیرید.
 
           
  " لطفا قبل از خــرید تائید تلفنی گرفته شود "   
   
  " .فروش صادراتی با تخفیف حدود 8% می باشد "  
   
  آدرس استانهای آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی 3 تومان به قیمت ها اضافه می شود.
 
  " خرید های کمتر از یک تن بنگاه 20 تومان به قیمت های لیست اضافه می گردد. "
 
  تخفیف استان تهران 17 و البرز 15 و فارس 30 واصفهان 22 و خوزستان 30 تومان
 

صورت شماره 1 93/10/09 تخفیف برای استانهای خاص
ساعت ۱۱:٢۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱٠/٩  کلمات کلیدی:
ردیف  نوع جنس  فی کارخانه  پرداخت  فی بنگاه  پرداخت
1  3*3   1870  5روز  1950 7 روزه 
2  3*4    1800  5روز  …. 7 روزه 
3  4*4    1780  5روز  1870 7 روزه 
4  5*4/5  ….  5روز  …. 7 روزه 
5  3*5    1800  5روز  1890 7 روزه 
6  4*5    1790  5روز  1870 7 روزه 
7  5*5     1780  5روز  1870 7 روزه 
8  4*6      1800  5روز  1890 7 روزه 
9  5*6      1790  5روز  1870 7 روزه 
10  6*6      1780  5روز  1870 7 روزه 
11 5*7       6متری  1950  5روز  1940 7 روزه 
12 5*7     12متری  1980  5روز  2100 7 روزه 
13 6*7       6متری  1870  5روز  1920 7 روزه 
14 6*7     12متری  1970  5روز  2100 7 روزه 
15 7*7       6متری  1870  5روز  1940 7 روزه 
16 7*7     12متری  1970  5روز  2100 7 روزه 
17 6*8      1800  5روز  1920 7 روزه 
18 7*8      1780  5روز  1900 7 روزه 
19 8*8       6متری  1770  5روز  1830 7 روزه 
20 8*8     12متری  1890  5روز  2000 7 روزه 
21 8*10     6 متری 1900  5روز  2000 7 روزه 
22 8*10    12متری 1990  5روز  2100 7 روزه 
23 10*10      6متری 1780  5روز  1840 7 روزه 
24 10*10    12متری 1890  5روز  1980 7 روزه 
25 ناو8                   6متر 1780  5روز  1840 7 روزه 
26 ناو8                  12متر 1790  5روز  1840 7 روزه 
27 ناو10                 6متر 1810  5روز  1860 7 روزه 
28 ناو10                12متر 1810  5روز  1860 7 روزه 
29 ناو12                 6متر 1850  5روز  1900 7 روزه 
30 ناو12                12متر ….  5روز  1910 7 روزه 
31 ناو14                 6متر 1840  5روز  1890 7 روزه 
32 ناو14                12متر 1840  5روز  1890 7 روزه 
33 ناو16                 6متر 1830  5روز  1890 7 روزه 
34 ناو16                12متر 1830  5روز  1890 7 روزه 
35 تیر آهن 14 1830  5روز  …. 7 روزه 
36 تیر آهن 16 1850  5روز  …. 7 روزه 
برای اطلاع از موجودی سایزهای دکل ساز با دفتر تماس بگیرید.
 
           
  " لطفا قبل از خــرید تائید تلفنی گرفته شود "   
   
  " .فروش صادراتی با تخفیف حدود 8% می باشد "  
   
  آدرس استانهای آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی 3 تومان به قیمت ها اضافه می شود.
 
  " خرید های کمتر از یک تن بنگاه 20 تومان به قیمت های لیست اضافه می گردد. "
 
  تخفیف استان تهران 17 و البرز 15 و فارس 30 واصفهان 22 و خوزستان 30 تومان
 

صورت شماره 1 93/10/08 تخفیف برای استانهای خاص 15 تا 30 تومان
ساعت ۱٠:٥٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱٠/۸  کلمات کلیدی:
ردیف  نوع جنس  فی کارخانه  پرداخت  فی بنگاه  پرداخت
1  3*3   1870  5روز  1950 7 روزه 
2  3*4    ….  5روز  1870 7 روزه 
3  4*4    1780  5روز  1870 7 روزه 
4  5*4/5  ….  5روز  …. 7 روزه 
5  3*5    1800  5روز  1890 7 روزه 
6  4*5    1790  5روز  1870 7 روزه 
7  5*5     1780  5روز  1870 7 روزه 
8  4*6      1800  5روز  1890 7 روزه 
9  5*6      1790  5روز  1870 7 روزه 
10  6*6      1780  5روز  1870 7 روزه 
11 5*7       6متری  1950  5روز  1940 7 روزه 
12 5*7     12متری  1980  5روز  2100 7 روزه 
13 6*7       6متری  1870  5روز  1920 7 روزه 
14 6*7     12متری  1970  5روز  2100 7 روزه 
15 7*7       6متری  1870  5روز  1940 7 روزه 
16 7*7     12متری  1970  5روز  2100 7 روزه 
17 6*8      1800  5روز  1920 7 روزه 
18 7*8      1780  5روز  1900 7 روزه 
19 8*8       6متری  1770  5روز  …. 7 روزه 
20 8*8     12متری  1890  5روز  2000 7 روزه 
21 8*10     6 متری 1900  5روز  2000 7 روزه 
22 8*10    12متری 1990  5روز  2100 7 روزه 
23 10*10      6متری 1780  5روز  1840 7 روزه 
24 10*10    12متری 1890  5روز  1980 7 روزه 
25 ناو8                   6متر 1780  5روز  1840 7 روزه 
26 ناو8                  12متر 1790  5روز  1840 7 روزه 
27 ناو10                 6متر 1810  5روز  1860 7 روزه 
28 ناو10                12متر 1810  5روز  1860 7 روزه 
29 ناو12                 6متر 1850  5روز  1900 7 روزه 
30 ناو12                12متر ….  5روز  …. 7 روزه 
31 ناو14                 6متر 1840  5روز  1890 7 روزه 
32 ناو14                12متر 1840  5روز  1890 7 روزه 
33 ناو16                 6متر 1830  5روز  1890 7 روزه 
34 ناو16                12متر 1830  5روز  1890 7 روزه 
35 تیر آهن 14 1830  5روز  …. 7 روزه 
36 تیر آهن 16 1850  5روز  …. 7 روزه 
برای اطلاع از موجودی سایزهای دکل ساز با دفتر تماس بگیرید.
 
           
  " لطفا قبل از خــرید تائید تلفنی گرفته شود "   
   
  " .فروش صادراتی با تخفیف حدود 8% می باشد "  
   
  آدرس استانهای آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی 3 تومان به قیمت ها اضافه می شود.
 
  " خرید های کمتر از یک تن بنگاه 20 تومان به قیمت های لیست اضافه می گردد. "
 
  تخفیف استان تهران 17 و البرز 15 و فارس 30 واصفهان 22 و خوزستان 30 تومان
 

اطلاعیه مهم 93/10/07
ساعت ۱۱:٤٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱٠/٧  کلمات کلیدی:

لطفا از تاریخ 93/10/09 برای مشاهده قیمتهای فولاد ناب به وب سایت زیر مراجعه فرمایید.

 

""""""""WWW.NIAMI.CO""""""""   
 
                   


صورت شماره 1 93/10/07 تخفیف برای استانهای خاص
ساعت ۱۱:٢٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱٠/٧  کلمات کلیدی:
ردیف  نوع جنس  فی کارخانه  پرداخت  فی بنگاه  پرداخت توضیحات 
1  3*3   1870  5روز  …. 7 روزه   
2  3*4    ….  5روز  1870 7 روزه   
3  4*4    1780  5روز  1870 7 روزه   
4  5*4/5  ….  5روز  …. 7 روزه   
5  3*5    1800  5روز  …. 7 روزه   
6  4*5    1790  5روز  1870 7 روزه   
7  5*5     1780  5روز  …. 7 روزه   
8  4*6      1800  5روز  1890 7 روزه   
9  5*6      1790  5روز  1870 7 روزه   
10  6*6      1780  5روز  …. 7 روزه   
11 5*7       6متری  1950  5روز  1940 7 روزه   
12 5*7     12متری  1980  5روز  2100 7 روزه   
13 6*7       6متری  1870  5روز  1940 7 روزه   
14 6*7     12متری  1970  5روز  …. 7 روزه   
15 7*7       6متری  1870  5روز  …. 7 روزه   
16 7*7     12متری  1970  5روز  …. 7 روزه   
17 6*8      1800  5روز  …. 7 روزه   
18 7*8      1780  5روز  1920 7 روزه   
19 8*8       6متری  1770  5روز  …. 7 روزه   
20 8*8     12متری  1890  5روز  …. 7 روزه   
21 8*10     6 متری 1900  5روز  …. 7 روزه   
22 8*10    12متری 1990  5روز  …. 7 روزه   
23 10*10      6متری 1780  5روز  …. 7 روزه   
24 10*10    12متری 1890  5روز  …. 7 روزه   
25 ناو8                   6متر 1780  5روز  …. 7 روزه   
26 ناو8                  12متر 1780  5روز  …. 7 روزه   
27 ناو10                 6متر 1800  5روز  …. 7 روزه   
28 ناو10                12متر 1800  5روز  1850 7 روزه   
29 ناو12                 6متر 1850  5روز  1890 7 روزه   
30 ناو12                12متر ….  5روز  …. 7 روزه   
31 ناو14                 6متر 1840  5روز  1890 7 روزه   
32 ناو14                12متر 1840  5روز  1890 7 روزه   
33 ناو16                 6متر 1830  5روز  …. 7 روزه  83 تا 86 کیلو 
34 ناو16                12متر 1830  5روز  1890 7 روزه  165 تا 170 کیلو
35 تیر آهن 14 1830  5روز  …. 7 روزه  139 کیلو به بالا
36 تیر آهن 16 ….  5روز  …. 7 روزه  175 تا 185 کیلو
برای اطلاع از موجودی سایزهای دکل ساز با دفتر تماس بگیرید.  
   
             
  " لطفا قبل از خــرید تائید تلفنی گرفته شود "     
     
  " .فروش صادراتی با تخفیف حدود 8% می باشد "    
     
  آدرس استانهای آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی 3 تومان به قیمت ها اضافه می شود.  
   
  " خرید های کمتر از یک تن بنگاه 20 تومان به قیمت های لیست اضافه می گردد. "  
   
  تخفیف استان تهران 17 و البرز 15 و فارس 30 واصفهان 22 و خوزستان 30 تومان  
   

صورت شماره 1 93/09/29 تخفیف استانهای تهران و البرز 9 تومان
ساعت ٩:٥٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٩/٢٩  کلمات کلیدی:
                                 
شرایط پرداخت فی مبدا بارگیری نوع جنس ردیف
  5 روز 1870 کارخانه 3*3 1
  5 روز 1800 کارخانه 3*4 2
  5 روز 1780 کارخانه 4*4 3
  5 روز …. کارخانه 5*4/5 4
  5 روز 1800 کارخانه 3*5 5
  5 روز 1790 کارخانه 4*5 6
  5 روز 1780 کارخانه 5*5 7
  5 روز 1800 کارخانه 4*6 8
تحویل 10/05 5 روز 1790 کارخانه 5*6 9
تحویل 10/05 5 روز 1780 کارخانه 6*6 10
با تایید  انبار  تبریز 5 روز 1950 کارخانه 5*7 11
  5 روز 1870 کارخانه 6*7 12
  5 روز 1870 کارخانه 7*7 13
  5 روز 1800 کارخانه 6*8 14
  5 روز 1780 کارخانه 7*8 15
  5 روز 1770 کارخانه 8*8   16
  5 روز 1900 کارخانه 8*10  6متر 17
  5 روز 1990 کارخانه 8*10  12متر 18
  5 روز 1780 کارخانه 10*10  6متر 19
  5 روز 1890 کارخانه 10*10  12 متر 20
  5 روز 1780 کارخانه   ناو8          6 متر   21
  5 روز 1780 کارخانه ناو8          12متر  22
  5 روز 1800 کارخانه ناو10           6متر    23
  5 روز 1800 کارخانه ناو10          12متر      24
  5 روز 1840 کارخانه ناو12        6 متر 25
  5 روز 1840 کارخانه ناو12         12متر 26
  5 روز 1840 کارخانه ناو14          6 متر 27
  5 روز 1840 کارخانه ناو 14         12 متر   28
83تا86کیلو 5 روز 1830 کارخانه ناو 16     6 متر   29
165تا 170کیلو 5 روز 1830 کارخانه ناو 16    12 متر   30
139 کیلو به بالا 5 روز 1830 کارخانه تیر اهن 14 31
175 تا 185 کیلو 5 روز …. کارخانه تیر اهن 16 32
برای اطلاع از سایزهای دکل سازی ST52با دفتر تماس بگیرید
   
  7روز .... انبار تهران  3*3 1
با تایید 7روز 1900 انبار تهران  3*4 2
با تایید 7روز 1900 انبارتهران 4*4 3
  7روز …. انبار تهران  3*5 4
با تایید 7روز 1900 انبار تهران  4*5 5
  7روز …. انبار تهران  5*5 6
با تایید 7روز 1900 انبار تهران  4*6 7
با تایید 7روز 1900 انبار تهران  5*6 8
  7روز …. انبار تهران  6*6 9
12متری 2200 7روز 2000 انبار تهران  5*7 10
با تایید 7روز 1970 انبار تهران  6*7  11
با تایید 7روز 2000 انبار تهران  7*7 12
با تایید 7روز 1950 انبار تهران  6*8 13
با تایید 7روز 1950 انبار تهران  7*8 14
  7روز …. انبار تهران  8*8 15
  7روز انبار تهران  ناو8          6 متر      16
  7روز …. انبار تهران  ناو8        12متر    17
  7روز .... انبار تهران  ناو10        6متر     18
با تایید 7روز 1870 انبار تهران  ناو10        12متر     19
با تایید 7روز 1900 انبار تهران  ناو12        6متر     20
  7روز …. انبار تهران  ناو 12       12متر    21
با تایید 7روز 1900 انبار تهران  ناو 14       6متر    22
با تایید 7روز 1900 انبار تهران  ناو 14     12متر    23
  7روز …. انبار تهران  ناو 16       6متر    24
با تایید 7روز 1920 انبار تهران  ناو 16     12متر    25
خریدهای کمتر از یک تن بنگاه 20 تومان به قیمتهای لیست اضافه میگردد
فروش صادراتی با حدود  8 درصد تخفیف میباشد
آدرس استانهای آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی  3   تومان به قیمتهای لیست اضافه میگردد
*لطفا" قبل از خرید تائید تلفنی گرفته شود*  

← صفحه بعد